Smedeafdeling Smede og maskinværkstedet

Smedeafdeling

 

 

Smedeafdelingen ligger på Hedevej 30, 9800 Hjørring , her forarbejder vi sort stål, sneplove, byggestål, trapper, gelænder, transportbånd, snegle og meget mere. Vi har også vedligeholdsaftaler og vagtordning med fabrikker, hvor vi rykker ud, ved behov. Der er 10 svende og 2 lærlinge tilknyttet.

Byggestål, vi er pr 08-07-2014 blevet godkendt til at CE-mærke byggestål.

Nye krav til CE-mærkning af stål og aluminium
Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret af producenter og leverandører til bygge- og anlægssektoren. Forudsætningen for at CE-mærke virksomhedens produkter er, at virksomheden er certificeret i henhold til DS/EN 1090-1 af et notificeret certificeringsorgan.

FPC – Factory Production Control

For at opfylde kravene til skal virksomheden implementere Factory Production Control ledelsessystem der styrer, at dine stål- og aluminiumprodukter stemmer overens med kravspecifikationen og forudsætningerne i dimensioneringsgrundlaget. FPC ledelsessystemet skal omfatte procedurer, regelmæssige inspektioner, prøvninger og vurderinger samt anvendelse af resultaterne til styring af materialer, der indgår i din konstruktion. Til denne opgave har vi valgt Rådgivningsfirmaet Advisio, der har leveret skabelon til kvalitetsledelsessystemet og undervisning i systemet. Til den fremtidige vedligeholdelse af systemet, har vi lavet aftale med Advisio, det gælder interne audits.

Mogens Olivarius

Partner

AdVisio Vi skaber vækst!