Anholtvej 1, 9800 Hjørring
+45 98 92 15 04
kontor@brdr-sommer.dk

Smedeafdeling

I vores smedeafdeling forarbejder vi sort stål til alt lige fra byggestål til sneplove, trapper, gelænder, transportbånd, snegle og meget mere.
Derudover har vi også vedligeholdsaftaler og vagtordninger med fabrikker, hvor vi rykker hurtigt ud ved behov.

Vi er pr. 8/7-14 blevet godkendt til at CE mærke byggestål

Nye krav til CE-mærkning af stål og aluminium
Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret af producenter og leverandører til bygge- og anlægssektoren. Forudsætningen for at CE-mærke virksomhedens produkter er, at virksomheden er certificeret i henhold til DS/EN 1090-1 af et notificeret certificeringsorgan.

FPC – Factory Production Control

For at opfylde kravene til skal virksomheden implementere Factory Production Control ledelsessystem der styrer, at dine stål- og aluminiumprodukter stemmer overens med kravspecifikationen og forudsætningerne i dimensioneringsgrundlaget. FPC ledelsessystemet skal omfatte procedurer, regelmæssige inspektioner, prøvninger og vurderinger samt anvendelse af resultaterne til styring af materialer, der indgår i din konstruktion. Til denne opgave har vi valgt Rådgivningsfirmaet Advisio, der har leveret skabelon til kvalitetsledelsessystemet og undervisning i systemet. Til den fremtidige vedligeholdelse af systemet, har vi lavet aftale med Advisio, det gælder interne audits.

Mogens Olivarius

Partner
AdVisio Vi skaber vækst!